Een dubbele naam…

Graag vertellen we hier iets over de ‘De Ranken’. De indeling in twee leeftijdsgroepen werkt goed; de invulling van de avonden sluit in beide groepen goed aan bij de beleving van de jongelui. Wel gaan we soepel om met de leeftijdsgrens, zodat vrienden- en/of vriendinnengroepen bij elkaar kunnen blijven.

Wat doen we?

Meestal doen we voor de pauze een inleiding, vaak met vragen of stellingen. Vooral bij de +14 kunnen daarbij stevige discussies ontstaan, wat altijd door iedereen erg leuk gevonden wordt. Terugkijkend op de seizoenen, zijn dit ook de avonden die zowel door de leden als door de leiding als het meest waardevol ervaren worden. De inleidingen gaan afwisselend over kerkgeschiedenis, een Bijbels onderwerp of een actueel onderwerp. Altijd kijken we naar wat het onderwerp ons te zeggen heeft in onze tijd. Het blijkt vaak dat vooral Bijbelse onderwerpen en kerkgeschiedenis een enorm actuele boodschap hebben. We gebruiken vaak het materiaal van de Jeugdbond als uitgangspunt.

Ook proberen we enkele keren per seizoen een spreker uit te nodigen, dit zijn vaak erg boeiende avonden. In de achterliggende jaren waren de onderwerpen bijvoorbeeld: de MAF, het politiewerk, evangelisatie in het buitenland. Op deze manier is er een prettige afwisseling in de avonden, terwijl de Bijbel(se boodschap) toch altijd centraal staat. Dit moet ook de ruggengraat van het verenigingsleven zijn, anders blijft er niet veel meer over dan een veredelde soos. Aan het einde van het seizoen hebben we traditiegetrouw een strandwandeling. Dat is altijd erg leuk, behalve de spierpijn de dagen erna…

Kom ook!
Daarna als afsluiting van het seizoen de Bondsdag in een van onze gemeenten, met ’s middags een actief programma. Al is het zo dat het bezoeken van een vereniging vrijwillig is, toch zouden we vooral de jongelui
van 14-16 jaar willen vragen de avonden te bezoeken; het is een goede manier om met leeftijdsgenoten na te denken over allerlei onderwerpen. De leiding waardeert de inbreng en de gezelligheid van de jongelui zeer! Ook de ouders willen we noemen in dit artikel. Stimuleert u uw kind(eren) om naar de club te gaan? Weet u wanneer de JV-avonden zijn? Zet ze gerust op de kalender! Niet dat het aantal bezoekers bepalend is voor het ‘succes’ van de avond, maar we zien graag toch zoveel mogelijk jongeren komen. De boodschap is het waard!

Ook jij bent hartelijk welkom !