Vanuit de diaconie is de Kerkelijke Vrijwillige Thuiszorg opgezet om een praktische invulling te kunnen geven in situaties waar dat nodig is. Deze Kerkelijke Vrijwillige Thuiszorg heeft een rol naast de inzet van reguliere organisaties en ook de aanwezige mantelzorg (familie, vrienden, buren etc.) die vaak op ‘spontane wijze’ hulp bieden.

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar is een opdracht voor iedereen en speciaal voor de kerkelijke gemeente. Het doel is om contact en de zorg tussen gemeenteleden te stimuleren.

  • We bieden hulp bij ziekte in gezinnen
  • We bezoeken ouderen
  • We begeleiden mensen bij een ziekenhuisbezoek
  • We doen boodschappen
  • We klussen in de tuin of in uw huis

Dus we zijn op zoek naar u/jou! (vanaf 13 jaar)

Meld u/je aan, klik op onderstaande knop voor de folder, en ook contactgegevens voor hulpvragen.