In het kerkelijke leven worden we regelmatig geconfronteerd met ziekte en zorg, bij gezinnen maar ook bij bejaarden en alleenstaanden. Soms kunnen betrokkenen niet of niet direct worden geholpen door reguliere organisaties zoal de professionele Thuiszorg.

Vanuit de diaconie is de Kerkelijke Vrijwillige Thuiszorg opgezet om een praktische invulling te kunnen geven in situaties waar dat nodig is. Deze Kerkelijke Vrijwillige Thuiszorg heeft een rol naast de inzet van reguliere organisaties en ook de aanwezige mantelzorg (familie, vrienden, buren etc.) die ‘vaak op spontane wijze’ hulp kunnen bieden.

Voor contactgegevens en ‘procedure’ van hulpvraag, of aanmelding als vrijwilliger verwijzen we naar ‘het blauwe gemeenteboekje’.