Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons een mail: iuventa@live.nl
Aanmelden kan hieronder. Opzegging van lidmaatschap kan alleen via de mail of schriftelijke correspondentie met bestuur.