Iuventa, het kinderkoor, bestaat sinds 22 december 1987. Het koor van de gereformeerde gemeente te Dirksland en zingt onder verantwoordelijkheid van de kerkraad.

‘Iuventa’ betekent jong leven. Dat is een mooie naam voor een kinderkoor. We zingen ook het Iuventa-lied, met als refrein:

Iuventa, dat is jong leven,

het leven, door God gegeven,

om zingend Hem eer te geven,

voor eeuwig en onbeperkt.

Het doel van ons kinderkoor is dan ook naar het bovenstaande refrein, om zingend de Heere de eer te geven. Op deze wijze willen we kinderen ook wat mee geven uit Gods Woord, de Bijbel, waar we de avonden mee openen.

Hoe ziet een repetitieavond eruit?

We zingen één keer in de twee weken op vrijdagavond. We starten op 18:45 uur en de avond duurt tot 19:45 uur. Als iedereen een plaatsje heeft ingenomen, gaat de juf of meester beginnen met de opening, door een stukje uit de Bijbel te lezen. Dit stukje wordt uitgelegd aan de hand van een boekje. Na het gebed gaan we goed luisteren naar onze dirigent! Hij verteld welke (nieuwe) liederen we gaan zingen. De liederen staan op de muur, zodat je deze goed mee kan lezen en zingen. Als iemand jarig is geweest, mag deze aan het einde van de avond een lied uitkiezen wat hij of zij graag wil zingen. Na het eindigen blijft iedereen nnog even zitten, want als er goed is geluisterd en gezongen, hebben jullie iets lekkers verdient!