De kerkenraad Gereformeerde Gemeente Dirksland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens online én offline van groot belang. Bij het verwerken van persoonlijke gegevens houden wij ons aan de eisen zoals deze zijn geformuleerd in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • een protocol volgen als er een datalek plaats vindt.

Download hier ons privacybeleid en protocol:

Contact opnemen met coördinator gegevensbescherming: