Als je lid wilt worden zijn dit de zaken die je moet weten:

  • Een lid van Jeugdvereniging “De Zaaier” te Dirksland betaalt jaarlijks de contributie, nadat hierover per e-mail is geïnformeerd.
  • Een lid van Jeugdvereniging “De Zaaier” te Dirksland houdt zich aan de geldende regels welke verwoord staan in de statuten van deze Jeugdvereniging.
  • Een lid van Jeugdvereniging “De Zaaier” te Dirksland gedraagt zich redelijk en netjes tijdens alle door de Jeugdvereniging ontplooide activiteiten en volgt aanwijzingen van het bestuur en de voorzitters op.
  • De contributie bedraagt per seizoen €25,- en wordt in januari geïnd.
  • Het rekeningnummer is: NL33 RABO 0314 1584 05 t.v.n. ‘JV de Zaaier’