Acti Agimus’, zo luidt de naam van onze vrouwenvereniging. Deze Latijnse naam is door Alexander Comrie gebruikt en betekent: ‘Bewerkt zijnde, werken wij’. Als God geloof schenkt, zullen daar vruchten uit voortkomen, die in goede werken terug te zien zijn.

Onze vereniging is opgericht in 1980. Er was toen in onze gemeente reeds een vrouwenvereniging, maar om ook aan de wens van de jongere generatie tegemoet te komen, is besloten een nieuwe vereniging op te richten; met een eigen invulling van de avond. Het hoofddoel van ‘Acti Agimus’ is: het onderzoek van Gods Woord. Dit doen we d.m.v. inleidingen die we zelf houden of door lezingen van sprekers die we uitnodigen. Dat kunnen sprekers zijn die zitting hebben in onze kerkenraad of leden uit onze eigen gemeente. Deze avonden bevorderen de band van het gemeente zijn, wat we erg belangrijk vinden.

Daarnaast worden soms sprekers gevraagd van andere gemeenten uit onze regio. Dat zijn dan sprekers die een studie gemaakt hebben over een bepaald onderwerp, waar we wat meer van willen weten. We vragen ook sprekers die over een stichting iets meer kunnen vertellen, bijv. over Elim, Dovenzorg of Helpende handen. Als we zelf inleidingen houden, kunnen we gebruik maken van lectuur over een bepaald onderwerp. We gebruiken ook regelmatig boeken, waar ieder een hoofdstuk uit voorleest. Na de pauze gaan we meestal in groepjes uiteen, waarbij we met elkaar nadenken en praten over het onderwerp van de inleiding n.a.v. een aantal vragen of stellingen. In onze verenigingskast staat de Bijbelverklaring van Matthew Henry, die we kunnen raadplegen om de Bijbelteksten beter te kunnen verstaan. De antwoorden die we gevonden hebben, worden vervolgens weer met elkaar vergeleken en besproken, zodat we van elkaar kunnen leren.

Onze vereniging telt rond de 25 leden. Van welke leeftijd zijn onze leden? Meestal praten vrouwen daar niet graag over. Laten we zeggen dat iedere vrouw vanaf 20 jaar welkom is en als je 50 jaar bent, mag je ook nog gerust komen en blijven! We komen eens in de twee weken op maandagavond bij elkaar om 20.00 u. We vinden het belangrijk elkaar te ontmoeten en de onderlinge band te verstevigen. Daarom wordt er voor de pauze altijd tijd vrij gemaakt.

We beseffen hierin niet volledig te zijn. Om echt een goed beeld ervan te krijgen, is het nodig zelf kennis te komen maken met ons, waarvoor we een ieder hartelijk uitnodigen.

Hartelijk welkom op onze vereniging !