Als vrouwenvereniging heten we de vrouwelijke leden van onze gemeente hartelijk welkom.

De vrouwenvereniging is opgericht op 14 februari 1964. Iedere maandagavond in de even weken komen we bij elkaar in de periode van september tot mei. De verenigingsavonden zijn van 19.45 uur – 21.45 uur. Om onze vereniging te bezoeken bent u niet aan een leeftijd gebonden. De leeftijd van de leden ligt tussen de 30 en 85 jaar.

De naam Prisca komt van Priscilla. Priscilla wordt vermeld in Handelingen 16:2 als de naam van de vrouw van Aquila en ook 1 Cor. 16:19. Ook in 2 Timotheüs 4:19 lezen we de naam Prisca. Zij was een godvrezende vrouw en samen met haar man werkte ze in de dienst van de Heere om het evangelie te verbreiden.

Tijdens de verenigingsavonden staat Gods woord centraal, maar vinden we het ook fijn om gezellig met elkaar samen te zijn. We beluisteren een mediatie, lezen uit een boek met een bijbels thema, zorgen om de beurt voor iets lekkers bij de koffie of thee en zamelen geld in voor de Zending Gereformeerde Gemeente en andere goede doelen. Daarnaast versturen we kaarten aan zendingskinderen en tonen ons meeleven bij ziekte en zorgen bij onze leden. Na de pauze wordt er onder het lezen door veel leden gehandwerkt op verschillende manieren. Voor sommige is dat breien of haken, voor anderen kaarten maken of borduren. Weer anderen luisteren liever zonder ondertussen bezig te zijn.

Eén keer per jaar houden we de jaarvergadering. We zien die avond als open avond en nodigen voor die avond een spreker uit die ons iets verteld over een actueel thema of een onderwerp uit de (kerk)geschiedenis. In het voorjaar houden we samen met vrouwenvereniging Acti Agimus  een verkoping in de zalen van ons kerkgebouw.

Onze vereniging is aangesloten bij het landelijk orgaan Vrouwenbond Gereformeerde Gemeente. Eens per jaar belegd de bond een bondsdag in Veenendaal. Deze waardevolle dag wordt door veel van onze leden bezocht.

Zo proberen we met elkaar het gemeente zijn een invulling te geven en tegelijk iets te betekenen voor onze naasten. Wilt u eens komen kijken op een verenigingsavond dan bent u van harte welkom!