ZGG is de zendingsorganisatie van de Gereformeerde Gemeenten; zij geeft uitvoering aan de opdracht van de Heere Jezus om uit te gaan naar alle volken om het Evangelie te verkondigen.

De zendingscommissie heeft als doel om het zendingswerk dicht(er)bij alle gemeenteleden te brengen. Ieder jaar proberen we een zendingsdienst en een zendingsavond te regelen. Daarnaast zamelen we geld in, om zo een steentje te kunnen bijdragen aan het zendingswerk. Hiervoor organiseren we een plantjesmarkt in het voorjaar en de verkoop van de zendingskalender in het najaar. Naast uw vrijwillige gift is bovenal uw gebed voor het zendingswerk nodig.

www.zgg.nl

Contactformulier