Als de Heere het geeft is er elke zondag, aansluitend op de kerkdienst, zondagsschool. Van 11:30 uur tot 12:45 uur ontmoeten ongeveer 45 kinderen elkaar in een van de zalen van de kerk. De kinderen zijn ingedeeld in twee groepen.

Groep A – kinderen van de basisschoolgroepen 1 & 2

Groep B – kinderen van de basisschoolgroepen 3 & 4

Als je 4 jaar bent geworden wordt je uitgenodigd om naar de zondagsschool te komen. De kinderen krijgen bij binnenkomst allemaal een pakje drinken en een snoepje. Onder het drinken en snoepen kleuren de kinderen een werkje of kleurplaat die aansluit bij de vertelling. Ondertussen overhoren de meesters en juffen de geleerde Bijbeltekst.

We vinden het belangrijk dat de kinderen teksten en psalmen leren, zodat ze steeds meer leren over de Heere en Zijn Woord.

Als alle kinderen er zijn ruimen we rond 12 uur alle kleurtjes op en nemen we plaats in de kring. Als er nieuwe kindjes zijn (groep A) heten we ze welkom of als er kinderen jarig zijn geweest krijgen ze een kaart van de juf of meester.

We danken de Heere en bidden om een zegen voor de bijeenkomt op de zondagsschool. Aansluitend zingen we de geleerde psalm. Dan gaat de meester of juf een Bijbelverhaal vertellen. Dit verhaal sluit aan bij het kerkelijk jaar zoals o.a. Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Na het Bijbelverhaal zingen we met elkaar een (eerder geleerde) psalm.

Vervolgens leren we samen de nieuw te leren Bijbeltekst en Psalm(regels). In groep A worden de psalmen meestal per 2 of 3 regels geleerd. Sommige kinderen vinden het moeilijk om een psalm of tekst te leren. Hier wordt rekening mee gehouden dus geef dat gerust aan.

Als er na het leren nog wat tijd over is zingen we nog een paar psalmen. Aansluitend sluiten we de zondagsschool af met gebed. Bij de deur krijgen de kinderen een plaatje om thuis in het boekje te plakken.

We vinden het fijn als jij ook komt om samen Psalmen te zingen, te luisteren naar het Bijbelverhaal en Bijbelteksten en Psalmen te leren.

‘Komt, maak God met mij groot; Verbreidt, verhoogt met hart en stem, De nooit volprezen Naam van Hem.’

Psalm 34 vers 2 (berijmd)

Contactformulier